Контакт

Информации

Име: Сигмател Д.О.О.

Адреса: Ул. Никола Вапцаров 2/4, 1000 Скопје, Р. Македонија

ЕДБ: МК4080009505588

Регистарски Број: 6516068

Телефон: +389 2 321 54 50

Факс: +389 2 321 54 51

E-маил: info@sigmatel.mk

Локација

Сите права се заджани © sigmatel 2021