Оператори / Сервис провајдери

Метро Агрегација


Зголемувањето на бројот на услуги и апликации кои се достапни, при што апликациите може лесно да се изградат една од друга, ги поставу телеком операторите во состојба на менување на нивните агрегациски мрежи за пренос.

Операторите мора да обезбедат висок капацитет, постојано поврзување за поддршка за нови “cloud”-базирани услуги. Метро мрежите се далеку поголеми и посложени од јадрените мрежи.

Заедно со нашиот партнер ECI Тelecom нудиме решенија за мрежи за метро агрегација кои ќе се соочат со сите предизвици како зголемувањето на новите услуги и апликации.

Сите права се заджани © sigmatel 2021