Продукти

Пакетски транспортни системи


Нашите пакетни транспортни системи можат економски да ги поддржат сите различни пакетски сервисни потреби на една транспортна платформа.

Еластичноста на понудата на хардвер и напредниот оперативен софтвер нудат можност за креирање на флексибилни и динамични сервиси.

Ние нудиме пакетски платформи кои обезбедуваат оптимизирана, еластична, мултисервисна платформа која може да ги задоволи сите пакетни транспортни потреби од пристапна мрежа до јадрена мрежа, поддржувајќи пакетски, OTN, оптички и TDM транспортни поврзувања.

Пакетските Транспортни Системи поддржуваат сервиси како MEF CE 2.0, L3 VPN и L2 VPN, со користење на IP-MPLS, MPLS-TP и сегментно рутирање. Вградениот NFVi хардвер и еволуцијата на софтверски дефинираните мрежи (SDN) овозможуваат подинамична испорака на сервисите и подобрување на идните решенија

Сите права се заджани © sigmatel 2024