Критична инфраструктура

Решенија за индустрија


Нашите решенија им овозможуваат на глобалните индустриски компании, како што се оние во производството, транспортот на нафта и гас, ефикасно да мигрираат и да го прошират опсегот на нивните комуникациски мрежи за да обезбедат поголем сет на IP базирани услуги на сите локации.

ИТ организациите на индустриски коорпорации еволуираат за да се справат со зголемените барања на нивните гласовни, податочни и безбедносни мрежи, што резултира со предизвик за обезбедување сигурен и безбеден широкопојасен пристап до сите локации, вклучувајќи ги и оние кои тешко можат да се достигнат.

Ние го имаме одговорот со напредни пакетски решенија кои на економичен начин ги проширува гласовните, податочните и видео услуги и апликациите на овие локации. Нашите решенија се дизајнирани ефективно да ги прошират IP, VoIP, Video, Cloud и други сервиси преку постоечката инфраструктура на индустриските локалитети.

Сите права се заджани © sigmatel 2024