Критична инфраструктура

Решенија за транспортни компании


Решенија за железници

Железничките услуги се од суштинско значење за ефикасен пренос на луѓе во главните работни центри, и за транспорт на товар до главните дистрибутивни центри.

Бидејќи бројот на патници и товар продолжува брзо да расте, железничките мрежи се соочуваат со акутни проблеми во капацитетот на нивните мрежи, кои ако не се решат, ќе го попречат овој раст.

Дигитализација на железницата нуди решение за овој недостиг на капацитет, со што постојната железничка инфраструктура значително ќе постане попродуктивна.

Тоа се однесува на зголемените потреби за капацитет со воведување поголема флексибилност во ракување со железничкиот возен парк, притоа одржувајќи строги стандарди за безбедност и сигурност.

Дигиталната железница користи системи за управување со сообраќајот, како што е Европскиот систем за управување со железничкиот сообраќај (ERTMS) и сигнализација (на пример, ETCS), за да им овозможи на возовите да се движат соодветно.

Податочната мрежа е клучна за оваа еволуција; таа обезбедува безбедна миграција со голема сигурност, секогаш активна пакетска платформа, обезбедувајќи поддршка за сите комуникациски системи што ги користат операторите во железницата.

Решенија за автопати

Автопатите продолжуваат да растат брзо, мрежите на автопати се соочуваат со акутни проблеми во капацитетот, кои ако не се решат, ќе го попречат овој раст. Дигитализација на автопатот нуди решение за овој недостиг на капацитет, со што постојната инфраструктура е значително попродуктивна со ефективни безбедносни функции и информациски системи кои обезбедуваат услуги за милиони патници што минуваат низ нив секоја година.

Решенија за аеродроми

Аеродромите се повеќе и повеќе наликуваат на мали градови, со бројни продавници, ресторани, безбедносни функции, услужни компании и информациски системи кои обезбедуваат услуги за милиони патници што минуваат низ нив секоја година

Сите права се заджани © sigmatel 2023