Критична инфраструктура

Решенија за “Utility” компании


“Utility” компаниите се под зголемен притисок од регулаторите, корисниците и владите за да ги подобрат перформансите на нивните мрежи. За да го постигнат тоа, се воведуваат големи количини на паметни уреди за да се постигне подобра контрола на мрежните ресурси.

ИТ сервисите бараат целосно флексибилна пакетна мрежа за ефикасни комуникации, што е најдобро поддржано од IP / MPLS технологијата.

За услугите на OT, како SCADA и Теле протекција, се бара детерминистичко однесување од мрежата за да истата работи правилно. Најдобро решение е MPLS-TP технологијата. За “Utility” компаниите нудиме решенија базирани на ECI продукната фамилија NEPTUNE, кои им овозможуваат на овој тип компании сигурен пат до нова дигитализирана мрежа, и истовремено обезбедуваме оптимизирана поддршка за постојните критични апликации како SCADA, телепротекција и итни комуникации.

Сите права се заджани © sigmatel 2024