Продукти

Системи за говор и видео комуникација


Нашите системите за гласовна комуникација се наменети за мали, средни и големи деловни мрежи.

MI Switch Premium комуникациски систем има капацитет до 100 корисници/локали и 40 симултани повици/линии

Стандардни карактеристики:

 • Софтверски телефони (Windows, IOS, Android);
 • Паркирање на повик (Call Parking);
 • Контрола на паркирање на повик (Call Parking Control);
 • Чекање на повик (Call Waiting);
 • Пренасочување на повик во случај на зафатена линија (Call Fwd Busy);
 • Пренасочување на повик во случај на недостапен  корисник (Call Fwd NA));
 • Пренасочување на повик (Call Fwd Always);
 • Префрлување на повик (Call Transfer);
 • Придружување на повик (Call Join);
 • Конференциска врска (Conference call);
 • Групи на Повик (Call Groups);
 • Превземање на повик (Call pick up);
 • Повторно бирање на последниот биран број (Last Number Redial);
 • Секција за мени (Menu section);
 • Музика за чекање (Music on Hold);
 • Вчитана гласовна порака базирана на веб;
 • Функција не вознемирувај;
 • Брзо бирање (Speed Dial);
 • Листа на забранети повици (Black List);
 • Прилагодливо рутирање на дојдовни повици (Custom Inbound Routing);
 • Управување преку веб;
 • Управување на повици во ред на чекање;
 • Временски услови и групирање на повик (Time Conditions and Grouping)
 • Мониторирање “Day and night”
 • Логови од повици;
 • Препраќање факс на е-пошта;
 • Диференцијација помеѓу дојдовни гласовни и факс повици
 • Кастамизирани “ringtones” за повратен повик;
 •  Автоматска инсталација на терминали (телефони)
 • Поддршка на аналогни терминали (телефони, факс, POS- терминали)
 • Персонален именик;
 • Персонална контрола на историја на повици
 • Персонален мониторинг на снимани повици;
 • Персоналнио прилагодувања на функционалности
 • Повик во ред на чекање (Call Queuing);
 • Системско снимање (System Recordings);

Стандардни модули/порти

Опционални модули/порти

✓ 2x 10/100/1000 BaseT Network connectors​
✓ 1x UMTS connector​
✓ 1x Wi-Fi connector​
✓ 1x Audio Line-In and Line-Out connector
​✓ 1x USB 2.0. connector​
✓ 1x eSata connector

✓ 4x FXS connector
✓ 4x FXO connectors
​✓ 2x ISDN BRI connector​
✓ 2x GSM connector​
✓ 4x FXO + 4x FXS connectors​

Можност за прилагодување на MI Switch OFFICE™

MI Switch Enterprise комуникациски систем има капацитет до 2000 корисници/локали и 400 симултани повици/линии

Стандардни карактеристики:

 • Софтверски телефони (Windows, IOS, Android);
 • Паркирање на повик (Call Parking);
 • Контрола на паркирање на повик (Call Parking Control);
 • Чекање на повик (Call Waiting);
 • Пренасочување на повик во случај на зафатена линија (Call Fwd Busy);
 • Пренасочување на повик во случај на недостапен  корисник (Call Fwd NA));
 • Пренасочување на повик (Call Fwd Always);
 • Префрлување на повик (Call Transfer);
 • Придружување на повик (Call Join);
 • Конференциска врска (Conference call);
 • Групи на Повик (Call Groups);
 • Превземање на повик (Call pick up);
 • Повторно бирање на последниот биран број (Last Number Redial);
 • Секција за мени (Menu section);
 • Музика за чекање (Music on Hold);
 • Вчитана гласовна порака базирана на веб;
 • Функција не вознемирувај;
 • Брзо бирање (Speed Dial);
 • Листа на забранети повици (Black List);
 • Прилагодливо рутирање на дојдовни повици (Custom Inbound Routing);
 • Препраќање на говорни пораки на е пошта;
 • Интеграција со различни бази на податоци;
 • Снимање на повик;
 • Информационен систем за хотел;
 • Опција за “Click to dial” (Outlook, Web);
 • Опција за лозинка (PIN);
 • Пронаоѓање на уреди/терминали;
 • Далечинска канцеларија;
 • Директен повик преку GSM порта;
 • Напредно рутирање на повик;
 • Управување преку веб;
 • Управување на повици во ред на чекање;
 • Временски услови и групирање на повик (Time Conditions and Grouping)
 • Денско и ноќно мониторирање;
 • Логови од повици;
 • Препраќање факс на е-пошта;
 • Диференцијација помеѓу дојдовни гласовни и факс повици
 • Кастамизирани “ringtones” за повратен повик;
 • Автоматска инсталација на терминали (телефони);
 • Поддршка на аналогни терминали (телефони, факс, POS- терминали);
 • Персонален именик;
 • Персонална контрола на историја на повици
 • Персонален мониторинг на снимани повици;
 • Персоналнио прилагодувања на функционалности
 • Повик во ред на чекање (Call Queuing);

Системско снимање (System Recordings);

Стандардни модули/порти

Опционални модули/порти

 • 4x 10/100/1000 BaseT Network connectors
 • 2x USB 2.0. connector​
 • 1x ISDN  PRI connection (30 channels)
 • 2x ISDN PRI connection (60 channels)
 • 4x ISDN PRI connection (120 channels)

Можност за прилагодување на MI Switch ENTERPRISE™

Нашиот систем за гласовна комуникација базиран на Интернет протокол може да биде интегриран со видео систем базиран на интернет протокол и да претставува видео-гласовен комуникациски систем.

Сите права се заджани © sigmatel 2024