Продукти

Системи за кибер безбедност


Нашите решенија за заштита и надгледување на комуникациски мрежи се тестирани и докажани во најголемите и најкомплексни мрежи во светот.

Ние нудиме сеопфатна палета на продукти за заштита од кибер-напади за претпријатија, оператори, провајдери на услуги и “Utility” компании.

Нашите кибер-безбедносни решенија се модуларни и приспособливи, како и флексибилни во однос на цената, се со цел да се задоволат потребите за заштита на секоја организација која работи онлајн денес.

Продукти за решенија за кибер безбедност релевантни за компании (ARBOR APS)

Продукти за решенија за кибер безбедност релевантни за оператори (ARBOR SP + TMS)

Продукти за решенија за кибер безбедност релевантни за критичната инфраструктура

(ECI Muse)

Сите права се заджани © sigmatel 2024